De strijd om talent is in alle hevigheid losgebarsten en de grote uitdaging is om het talent een plek te geven waar hij of zij als een puzzelstukje in past en waar hij/zij helemaal zijn natuurlijke aanleg in kwijt kan. Hoe beter dit lukt hoe gelukkiger deze medewerker is en hoe meer hij/zij gewaardeerd wordt voor zijn/haar productieve out put. De loyaliteit wordt ontwikkeld en is wederzijds. Dit artikel gaat over de invoering van een HBM cultuur en hoe dit gaat werken als een Unique Selling Point (USP).

Selectie van talent is slechts een onderdeel van HBM. Het gaat er veel meer om dat er een cultuur heerst van erkenning van de natuurtalenten en van de schaduwzijde van mensen. Elk voordeel heb z’n nadeel en het leren omgaan met je schaduwgedrag is een essentieel onderwerp van HBM. Hier leer je  het meest over jezelf en leer je jezelf accepteren waardoor je betere, objectievere beslissingen kunt nemen en daar verantwoordelijkheid voor neemt.

WAAROM wil een bedrijf HBM invoeren?

Het bedrijf is er van overtuigd dat de medewerkers de belangrijkste bijdrage leveren voor klanttevredenheid en klantbijdrage aan de omzet van het bedrijf.Het is essentieel dat werknemers binnen de organisatie dezelfde zorg, respect en zorgzame houding krijgen die zij naar verwachting met elke klant extern zullen delen. Door medewerkers hun natuurlijke krachten in te laten zetten voor klanten en het bedrijf ontstaat er een cultuur van leiderschap op elk niveau waarbij iedereen in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zijn beslissingen. Dit heeft een positief effect op de creativiteit en innovatiekracht van het bedrijf.

‘een plek zijn voor medewerkers die gelukkig zijn in wat ze doen’

HOE kan een bedrijf dit bereiken?

Door zich te realiseren dat iedereen onbewuste natuurlijke krachten heeft die een toegevoegde waarde hebben voor het bedrijf en klanten. De uitdaging is om deze natuurlijke krachten bij individuen zichtbaar te maken, potentiële krachten te ontwikkelen en deze krachten productief in te zetten.Om dit proces te verankeren in de organisatie en duurzaam te maken wordt HBM ondersteund door Lean Six Sigma Management waardoor een continue verbetercultuur ontstaat en structuur biedt aan de eigen natuur en cultuur van het bedrijf.

WAT wil een bedrijf bereiken met HBM?

Een bedrijf wil meer omzet, minder kosten, verhoogde efficiency, meer creativiteit en innovatiekracht, en een plek zijn voor medewerkers die gelukkig zijn in wat ze doen. Het bepalen van deze strategische doelen is één, het vastleggen van gegevens zoals functieprofielen, ACT metingen en het meten van de aansluiting met de strategische doelen wordt geleverd door de Software Suite die ontwikkeld is door HBM Organisation Consultants (HBMO).  HBMO is onderdeel van de My HBM Support organisatie.

Toegevoegde waarde HBM

De ACT meting versnelt het onderzoek naar de natuur van mensen, teams en de organisatie en maakt zichtbaar wat de potentie is en verlegt de focus van het bedrijf op dat aspect. De combinatie van Six Sigma (HBM verankering) zorgt dat het bedrijf duurzaam de cultuur gaat veranderen. Verankering van de HBM gegevens is één aspect van duurzaamheid. Een zekere mate van zich kwetsbaar opstellen van het topmanagement is een ander aspect en laat zien dat ze voorop gaan in de cultuurverandering; ze zullen medewerkers inspireren.

De buy-in van het topmanagement is daarom een voorwaarde voor succes.

Wil je je licht opsteken over HBM en welke stappen genomen moeten worden om een duurzame HBM organisatie op te zetten waar talenten graag willen werken, Neem contact met me op via een klik op de knop hieronder.

Gerard Keg

Scroll to Top