Maak van je team het best functionerende team!

De belangrijke vraag is hoe krijg je een team zo snel mogelijk naar een optimaal functionerend power team? 

Het te hanteren proces heet ‘Circle of Change’ Circle of Changeom het team de stappen te laten maken van zelfreflectie, bewustwording, beslisruimte en verantwoordelijkheid. Dit jaagt de team cohesie aan, uitmondend in dat ieder teamlid zonder angst en bewust van zijn krachten de verantwoordelijkheid aangaat voor zijn beslissingen en gedrag.

Vrij van Angst en volledige acceptatie

Dit resulteert in een volledige acceptatie door de andere leden en het benutten van specifieke kwaliteiten van leden van het team.  Immers, de bewuste en onbewuste krachten van elk lid zijn bekend en daarmee kun je grote slagen maken. Je gaat elkaars competenties zien, waarderen en deze competenties van de ander ‘lenen’. 

Het team proces bestaat uit drie stappen en je doorloopt daarin alle stadia van de Circle of Change. Lees ook de BLOG over Wie wil er niet een Team dat echt werkt?

  1. Inventarisatie. We willen weten welke competenties mensen in het team hebben, maar ook welk gedrag er (onverwachts) naar boven kan komen.  
  2. Team coaching. We maken competenties zichtbaar wat resulteert een volledige acceptatie door de andere leden en een motivatie om specifieke kwaliteiten van leden van het team te benutten. 
  3. Team ontwikkeling. In deze fase gaan we de teamleden coachen en bespreken we hoe we de natuurlijke krachten verder kunnen ontwikkelen. 

Leiderschapsontwikkeling

Wij zorgen ook dat jij als teamleider inzicht krijgt wat voor type leider je bent. Je gaat leidinggeven aan een zelf-motiverend team en dat vraagt speciale vaardigheden. We coachen jou naar een leiderschap die voorwaarden schept, medewerkers faciliteert en mensen in hun kracht weet te zetten.

Scroll to Top