Gelezen in NU.nl

Het bovenstaande artikel is op 3 april geplaatst in Nu.nl maar eerder in 2016 had Lodewijk Ascher het idee al geopperd: een APK voor medewerkers om ze betere kansen te geven op de arbeidsmarkt door onder andere permanente educatie.

Vóór die tijd waren een tweetal ACT- coaches (Marleen Doodeman en Elizabeth Bontebal) een APK aan het ontwikkelen die niet alleen een kompas is voor vervolgopleidingen maar van nog iets veel belangrijkers: de juiste opleiding die past bij de natuurlijke talenten van medewerkers!

Weten waar je kracht ligt en gelukkig worden

Zit je lekker in je werk? Is dit wat je altijd al had willen doen? Geeft het je energie en plezier? Wat zijn je drijfveren, ben je flexibel genoeg? Zodra je deze vragen stelt begin je de leiding te nemen over je leven. Zodra je initiatieven gaat nemen om in jezelf te investeren ga je worden wie je echt bent. Je moet alleen nog weten welke unieke krachten je bezit, waar jij in uitblinkt en waar je van in een flow raakt bij het werken.

‘Zodra je deze vragen stelt begin je de leiding te nemen over je leven.’

Ik ken weinig mensen die hun talenten goed kennen want deze zitten vanaf je geboorte in het onbewuste deel van iedereen, klaar om wakker te worden gemaakt. Sommige talenten worden ontwikkeld maar de meesten zijn in hun ontwikkeling geknakt. Pas als je je bewust bent dat je een groot potentieel aan talenten hebt en iets houdt het tegen, dan kan je er aan werken. De vraag is, welke talenten zijn dat dan?

Be as much YOU as you can be

De weg naar ‘worden wie je ten diepste bent’ begint bij de ACT® meting, een meting die als enige psychometrische analyse methode verbinding maakt met je onbewuste drijfveren en talenten. Het onbewuste communiceert in beelden en daar maken we contact mee door beelden te laten zien waar het onbewuste op reageert -afwerend of aantrekkend. De resultaten zijn verrassend voor velen en zijn het fundament om te gaan bouwen aan wie je echt bent. Wat het ook laat zien is of je veel aangepast gedrag vertoont.

Hier komt WERK om de hoek kijken: er zijn legio mensen die werken en aangeleerd gedrag vertonen. Ze spelen iemand die eigenlijk niet bij hun hoort en hebben zich competenties aangeleerd die in wezen niet van nature bij hen past. Dit kan je slopen als je onder druk komt te staan. Een burn-out is vaak het eindpunt. Vandaar: wees je zelf en ga op zoek naar je echte kracht en talenten, excelleer en word gelukkig in je werk en je leven.

Hoe kan ik mijn krachten vinden en ontwikkelen?

Hier gaat het om de APK® (ACT® Periodieke Krachtmeting). Het doel van de APK® is ‘Duurzaam inzetbare medewerkers die in hun kracht werken, waarbij zij hun potentieel aan talenten en kwaliteiten optimaal benutten en inzetten’. Het begint bij het ontdekken van iemands ontwikkel potentieel middels de ACT®-meting. Samen met ondersteuning van getrainde ACT® coaches nemen medewerkers zelf verantwoordelijkheid over hun loopbaan en duurzame inzetbaarheid. Hierdoor kan iedereen beter inspelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Zij kennen immers zichzelf gewoon beter. Inzicht in kwaliteiten en valkuilen helpt bij het voorkomen van (onnodig) verzuim, uitval en burn-out.  Een verzuimdag kost al gauw zo’n €250 tot €400 per dag dus het APK® traject werkt kostenbesparend en…. vergroot het werkplezier!

‘Het doel van APK®: duurzaam inzetbare medewerkers die in hun kracht werken, waarbij zij hun potentieel aan talenten en kwaliteiten optimaal benutten en inzetten’

De APK® voor medewerkers in het kort

 • De methodiek meet (online) periodiek het werkvermogen en de inzetbaarheid van medewerkers.
 • Het stimuleert je om zelf de regie te nemen over je duurzame inzetbaarheid en daarmee continue sturing te geven aan je loopbaan.
 • De methodiek werkt preventief, brengt in kaart welke interventie nodig is voor je ontwikkeling en wat nodig is om uitval te voorkomen.

Op individueel- en op teamniveau inzetbaar

De ACT® meting uitkomsten van individuen die samenwerken in een team gaan we samenvoegen; we kijken naar  de krachten die in het team zitten en naar de manier hoe mensen elkaar zien en beïnvloeden. Door interventie van de coach krijgt iedereen inzicht in zijn en andermans sterke- en zwakke punten en krijgt men begrip voor iemands gedrag, dat soms afwijkt en onproductief wordt. Je krijgt ook een ‘Talenten leen systeem’ waarbij teamleden elkaars krachten gaan lenen om het beste resultaat te krijgen.

Drie stappen en één optionele stap

 1.   Een online meting brengt werkvermogen, talenten, drijfveren en competenties in kaart
 2.   Bespreking van het meetresultaat met de APK®-coach met als output een verdiepende rapportage
 3.   Plan van aanpak maken op individueel of teamniveau
 4.   Teamdialoog op de thema’s uit de meetresultaten (optioneel)

Waar zet ik APK® bij in?

De APK® methode is breed inzetbaar bij thema’s als werkvermogen en duurzame inzetbaarheid, levensfasegericht personeelsbeleid, strategische personeelsplanning, medewerkers-tevredenheidsonderzoek, zelf organiserend (zelfsturend) werken, jaargesprekken, samenwerking en team verbeter trajecten.

De APK® methode kan worden ingezet als een éénjarig of een driejarig traject. Bij het driejarige traject meten en bespreken we ieder jaar de inzetbaarheid van medewerkers. Zodoende ontstaat continuïteit en wordt duurzaam gewerkt aan inzetbaarheid, eigen regie en plezier in werk.

Wat levert het op voor een medewerker en het bedrijf?

In het kort, het verlaagt verzuim (kosten), verhoogt werkgeluk en daardoor de productiviteit.

 • Brengt werkvermogen, talenten en ontwikkelpotentieel in kaart
 • Vergroot proactieve houding medewerkers, doen waar ze goed in zijn
 • Verlaagt ziekteverzuim
 • Vergroot de ruimte om elkaar feedback te geven
 • Versterkt teamcohesie
 • Geeft zicht op deskundigheidsbevordering/opleidingen
 • Geeft zicht op ontwikkelmogelijkheden en organisatievernieuwing
 • Draagt bij aan werknemerstevredenheid
 • Versterkt het imago van de organisatie: goed en aantrekkelijk werkgeverschap
 • Is kostenbesparend

 

Het APK® Traject

Een continu ontwikkelproces van junior tot senior

APK® is ondersteunend voor alle medewerkers. Van jong tot oud, van uitvoerend tot leidinggevend. Een ieder krijgt zicht op zijn/haar werkvermogen en neemt daarin verantwoordelijkheid. De APK® methodiek is op individueel- , op team- en op organisatieniveau inzetbaar.

Neem contact met me op als je meer wilt weten door op de onderstaande knop te klikken!

Scroll to Top