…want het maakt me gelukkig!

Tijdens een presentatie van NEST* ondernemers aan tweedejaars studenten Commercieel Business Management, ontspon zich een vurig pleidooi voor verantwoordelijkheid nemen.
Op de vraag aan de studenten hoe het vordert met de projectgroepen, (iedere groep moet een écht product op de markt zetten) kwam de verzuchting: “niemand doet eigenlijk wat en we zitten op elkaar te wachten”. Voor de ondernemers was dit de aanleiding om vol in te gaan op het nemen van verantwoordelijkheid en hoe dit hun leven heeft veranderd en gelukkig maakt.

“Verantwoordelijkheid heeft mij gebracht waar ik nu ben omdat ik dit inzette om iets te proberen, ik verantwoordelijkheid neem voor mijn falen, voor afgewezen worden en het opnieuw te proberen”.

Deze verantwoordelijkheid komt van binnenuit. Het is ‘willen’ in plaats van ‘moeten’. Dat is een wezenlijk verschil. Verantwoordelijkheid is niet een kennisaspect maar ervaringsaspect.

Wat is Verantwoordelijkheid?

“Verantwoordelijkheid is het positief oppakken en uitvoeren wat voor je voeten wordt geworpen in deze niet volmaakte wereld”.

– aldus Eduard Baas, oprichter van My HBM Support. Het leven is niet volmaakt en we moeten er het beste van maken.

Dit betekent dat er vele mogelijkheden zijn om je onttrekken aan je verantwoordelijkheid omdat je altijd een excuus kunt vinden waarom iets niet kan. De wereld is immers niet perfect. Je kunt er ook voor kiezen om te onderzoeken welke beperkingen je jezelf oplegt waardoor je je onttrekt aan je verantwoordelijkheid.

Een vrouw heeft McDonald’s voor de rechter gedaagd omdat die haar dik heeft gemaakt. Hun voedsel werkt verslavend.

Dit is een extreem maar echt voorbeeld en laat zien hoe weerbarstig mensen kunnen omgaan met hun eigen verantwoordelijkheid. Wat drijft deze vrouw om het voedsel elke keer naar haar mond te brengen?
Je verantwoording nemen is een beslissing die je neemt uit jezelf en om jezelf, niet omdat anderen iets van je willen. Het is intrinsiek. Je stopt met roken omdat het ongezond is en niet omdat anderen je verwijten ongezond te leven.

Intrinsieke Verantwoordelijkheid

Je te verbinden met jezelf, met wat je wilt en wie je wilt zijn heeft meteen een uitwerking op wat anderen van je zien in de buitenwereld. Je neemt het heft in handen, je gaat daarmee je energie effectiever gebruiken en dit brengt je rust en meer succes. De taak wordt een deel van jezelf waardoor je motivatie in alle hevigheid gaat branden.

De meeste energie verliezen we namelijk aan irritatie, malende gedachtes of boosheid omdat verantwoordelijkheid niet genomen wordt.
Dit is wat grote ondernemers met elkaar verbindt; de kracht van intrinsieke verantwoordelijkheid die hun door alle goede en slechte tijden heen sleept met voldoende vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt.

Verantwoordelijkheid in de organisatie

Mensen in organisaties die verantwoordelijkheid ‘voelen’ zien er gedreven en vitaal uit want ze doen het ergens voor en laten zich niet makkelijk ontmoedigen. In de meeste gevallen betekent dit dat de leiders veel taken kunnen overdragen en er veel meer rendement komt uit het bedrijf. Er zijn veel minder regels nodig omdat medewerkers zich daar zelf aan houden vanaf het moment dat hij of zij de verantwoordelijkheid voelt.

Human Being Management (HBM)

Human Being Management is de filosofie die deze ontwikkeling in gang zet en laat bloeien door middel van het Circle of Change principe: door zelfreflectie je bewust worden van aspecten die bij je spelen, deze aspecten mee laten spelen maar niet laten beheersen in je beslissingen en je verantwoording nemen voor datgene dat je beslist hebt. Daar wordt je gelukkig van!

Het mooiste voorbeeld van HBM is Semco, het Braziliaanse bedrijf van Ricardo Semler, waar eigen verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd en waar medewerkers mee profiteren van hun succes door een winstdeling. Dit laatste is geen voorwaarde voor succes maar het geeft wel een enorme positieve terugkoppeling! Lees ‘Maverick! Of ‘The 7 day weekend’ van Ricardo Semler.

Zo voelen de ondernemers van Nest hun verantwoordelijkheid en dat helpt hun vooral als het allemaal even niet lukt of als je overnieuw moet beginnen. Je neemt nl. ook verantwoordelijkheid voor je falen.

We hopen dat we de tweedejaars studenten door ons verhaal een spiegel hebben voorgehouden en dat ze het plezier en geluk van verantwoordelijkheid gaan voelen.

Meer Weten?

Wil je meer weten over de kracht van eigen verantwoordelijkheid en hoe je dat voor je organisatie kan ontwikkelen? Neem dan contact met me op (06 53 881 783 of gerard@www.kegcoach.nl). Ik laat je werken aan jezelf om je de mens en ondernemer in jou te ontwikkelen die je ten diepste bent.

Gerard Keg

*NEST is een organisatie van bedrijfsverzamelgebouwen, waaronder NEST Amstelveen.

Scroll to Top