Wat is Human Being Management?

Het gaat over mensen in organisaties. Hoe benut je hun talenten?

Human Being Management (HBM) is een uitbreiding van Human Resource Management (HR) waarbij niet alleen gekeken wordt naar de structuur en cultuur maar ook naar de natuur van het bedrijf.  HBM geeft antwoord op de vraag hoe je de natuurlijke krachten van mensen benut waar door het bedrijf effectiever wordt doordat de medewerkers gelukkiger zijn in hun werk en met meer energie aan de slag gaan.

Onbewuste talenten komen tot leven

Het is verbazingwekkend interessant om te zien hoe je deze natuurlijke krachten en het natuurlijk onbenut potentieel kunt onthullen door een eenvoudige online meting van 15 minuten: de ACT® meting. Hierin worden de onbewuste drijfveren zichtbaar die je gedrag continu en onbewust bepalen. Deze onbewuste drijfveren zijn sterker dan de wil en kunnen ook de ontwikkeling van onbewuste talenten tegenhouden.

De meting toepassen op een Team

Een ACT® TEAM analyse verzamelt alle individuele ACT® metingen van teamleden en zorgt dat naar voren komt welke kwaliteiten in de groep aanwezig zijn (natuurlijk of aangeleerd), welke ontwikkelpotentie er nog in de groep zit en welke aspecten invloed hebben op ieders gedrag. Als we ons bewust zijn van onze krachten en blokkades kunnen afgewogen beslissingen nemen en daar verantwoordelijkheid voor nemen. De ACT® TEAM analyse geeft ook informatie over:

  • Wat de Loonsom Benutting is – Je kunt zien in welke mate de teamleden hun natuurlijke kracht inzetten wat veel meer rendement oplevert.
  • Een ‘leer en leen’ overzicht– Hier worden alle competenties van teamleden weergegeven en wordt zichtbaar wie competenties kan ‘lenen’ van iemand, wie van wie kan leren en welke hiaten er nog in het team zitten.

HBM Inspiratiemiddagen

Regelmatig houd ik gratis HBM inspiratiemiddagen om iedereen te vertellen over wat je kunt verwachten van HBM en hoe je deze kunt gaan introduceren.  Laat me weten of je een inspiratiemiddag wilt meemaken door op de knop hieronder te klikken.

Scroll to Top