De kosten zijn slechts een indicatie, een meting van de problemen die burn-out veroorzaakt. Psychische uitputting, extreme vermoeidheid en weinig vertrouwen in eigen kunnen zijn voor het individu een niet te dragen zware last. Kunnen we deze toestand voorkomen?

Het is een grote ambitie maar je kunt de risico’s reduceren als je uitgaat van de mens en zijn gevoeligheid. Gevoeligheid en Kans op burn-out zijn twee belangrijke aspecten om burn-out te voorkomen. Hoe gevoelig ben je voor een burn-out en hoe groot is de kans dat je dit ook gaat krijgen? Als je het eerste weet dan kan je het tweede verminderen.

Gevoeligheid en Kans op Burn-Out

Tot nu toe hebben de meeste websites die zich richten op burn-out het over gedragsverandering om de kans op burn-out te verminderen: meer sporten, vaker op vakantie, vroeger naar bed, etc. Met andere woorden, het is gerelateerd aan de buitenwereld.  Maar voor burn-out is het essentieel om de gedragseffecten te koppelen aan de binnenwereld want daar ligt de gevoeligheid voor stress en burn-out en de sleutel voor het voorkomen van.

Als we in staat zijn te meten wat de gevoeligheid is en het risico kunnen inschatten dat iemand daarin terechtkomt dan kunnen we helpen en de kans op burn-out gericht reduceren.

De Burn-Out Gevoeligheid verklaard**

Eduard Baas van het My HBM Center heeft de gevoeligheidstest ontworpen op basis van de ACT-meting en gebruikmakend van een gediagnosticeerde burn-out groep tegenover een controle groep. De uitkomsten waren significant verschillend en dit heeft geleid tot de ontwikkeling van software om de gevoeligheid uit te drukken in percentages en typen. Eduard heeft 7 typen benoemt met 7 duidelijke gevoeligheidsthema’s.

De basis van de ACT® meting en de Burn-Out test – de eerste drie jaar van ons leven – is gebaseerd op de filosofie van Alfred Adler (1870-1939). Hij beschrijft het minderwaardigheidscomplex, de overreactie daarvan – het machtsstreven – EN de onderreactie: het aanpassingsstreven. Dit laatste streven is ook de basis voor burn-out. Het is een ten diepste gebrek aan vertrouwen, aan zelfstandigheid en aan lef om het heft in eigen handen te nemen en bij gebrek daaraan, in handen te geven van de ander. Er worden tegelijk beschermingsconstructies ontworpen om te overleven. Deze zijn afdoende maar eisen hun tol in verlies van energie en het ontlopen van verantwoordelijkheid. Het resultaat is of een kind dat zich terugtrekt of een kind dat zich boven de ander stelt. Dit gedrag is een blauwdruk voor het toekomstige leven.

Deze zienswijze op burn-out is nieuw en zal ongetwijfeld kritisch bekeken worden door alle burn-out coaches die overtuigd zijn dat de oorzaak van burn-out aan externe omstandigheden zijn te wijten en ook daarmee op te lossen zijn. Daarom is het goed de definities goed te omschrijven:

  • Burn-outgevoeligheid zegt iets over de mate van prikkelbaarheid voor externe factoren.
  • Burn-outkans geeft aan in welke mate iemand daadwerkelijk in een burn-out terecht kan komen.
  • Het burn-outtype geeft aan op welk van de zeven innerlijke patronen je gevoeligheid betrekking heeft.
  • De burn-outzichtbaarheid geeft aan in hoeverre het geconstateerde burn-out type zichtbaar is in je gedrag naar de buiten wereld.

Voorkomen door meten en coachen

Het is nu mogelijk om per medewerker te meten wat zijn gevoeligheid voor burn-out is en hoe groot het risico is dat hij dit kan oplopen.  Dit laatste wordt mede bepaald door de vele weegfactoren die gemeten worden tijdens de burn-Out meting. Dit risico kan gereduceerd worden door de kans te verkleinen dat iemand geconfronteerd wordt met zijn gevoeligheid. Het belangrijkste is echter dat je bewust wordt van je gevoeligheid en door coaching weerbaar wordt middels de zogenaamde circle of change:

1. Zelfreflectie, 2. Bewustwording, 3. Beslisruimte en 4. Verantwoordelijkheid nemen. Circle of Change

Per burn-out type verschillen de thema’s. Vandaar dat er een intensieve cursus is voor aanstaande coaches.

Door alle individuele metingen samen te analyseren komt er een beeld naar voren hoe burn-out gevoelig een bedrijf in zijn geheel is. Dit wordt uitgedrukt in de 4 gevoeligheidsgebieden waarin we individuen plaatsen: minimaal – aandacht – risicovol of actie. Je kunt op deze wijze beginnen met de groepen risicovol en actie zich door middel van coaching weerbaarder te maken tegen burn-out en te zien of er zich omstandigheden kunnen voordoen die een burn-out kunnen laten opvlammen. Zo kan je burn-out op zijn minst reduceren en wellicht voorkomen. Het vergt aandacht maar het is de moeite meer dan waard als je bedenkt dat een burn-out uitval €60.000,- kost.

In een volgend artikel bespreek ik de 7 types van  gevoeligheid en welk risico’s dit meebrengt.

Meer weten?

Neem contact met me op via deze link

Gerard Keg – Geaccrediteerd ACT®- en burn-out coach

Bronnen:

*NRC checkt: ‘Kosten van burn-out bedragen 60.000 euro – 19 juni 2017

**Reader Accreditatie HBM Burn-out

Scroll to Top