Human Being Management (HBM) leidt tot organisaties die vrij zijn van angst. Het doorlopen van het HBM proces maakt de organisatie angstvrij, omdat iedereen het besef krijgt dat angst bespreekbaar is, een functie heeft en een rol van betekenis speelt.

Wat is Angst?

Angst is een bescherming voor de eigenwaarde, tegen pijn die er niet is maar verwacht wordt. Denk aan ontslag, niet meer serieus genomen te worden, voor dom uitgemaakt te worden, etc. Het is een drijfveer tot perfectie, tot onkwetsbaarheid. Angst neemt vele vormen aan zoals controle, autoritair gedrag, minachting, of zelfoverschatting. Door angst zullen veel medewerkers zich niet echt laten zien waardoor er een verlamming (schaduw) komt op het uiten en inzetten van de natuurlijke krachten die iedereen in zich heeft. De organisatie wordt ineffectiever.

Leiderschap

Veel leiders nemen angst mee vanuit hun verleden (angst om niet te voldoen) en brengen dat over op de organisatie. Leiders die de moed hebben om niet vanuit angst te leiden maar zich kwetsbaar op durven te stellen- zelf-reflectief zijn-  zullen een inspiratiebron zijn voor de organisatie. Een bedrijf dat reflectief wordt, waar alles besproken kan worden, wordt transparanter. Reflectie is de dood voor de doofpot. Sjoemel software (VW) is niet meer mogelijk in een reflectieve organisatie.

Circle of Change

HBM is een proces dat op elk moment en op elk niveau kan beginnen en zal vooral in teams zijn een enorme kracht laten zien. Het proces, de Circle of Change, wordt geïnitieerd door de directie en uitgevoerd door het management meestal met hulp van een HBM coach die de aanzet geeft, de analyses maakt en het proces verder begeleidt. Het proces begint bij zelfreflectie:

Zelfreflectie – Reflecteren op je onbewuste zelf, waarmee onbekende patronen zichtbaar worden die je gedrag onbewust en constant sturen en beïnvloeden.

Bewustwording– Verbinding maken tussen eerdere ervaringen uit je vroege jeugd is de basis. Het is de ontdekkingstocht naar de manier waarop jij informatie uit het verleden hebt opgeslagen. Wat je meeneemt op deze tocht: Nieuwsgierigheid, lef en verlangen.

Beslisruimte– Je bent niet langer gebonden aan die ene mogelijkheid, aangereikt door je vaste innerlijke patronen. Meerdere beslissingsvarianten maken dat je meerdere mogelijkheden hebt om je doel te bereiken.

Verantwoordelijkheid– Je verbindt je met alles wat op je pad komt in binnen- en buitenwereld.

Waarde

HBM is niet nieuw als term maar wel als de ervaring van de totale mens, de Human Being met zijn bewuste gedrag en zijn onbewuste aansturing. Hier zit de toegevoegde waarde: elke medewerker wordt uitgedaagd zijn natuurlijke krachten in te zetten waardoor de organisatie aanzienlijk effectiever wordt. De voorwaarde is dat angst geen rol meer speelt om je eigen verdrongen complexen te uiten die jouw potentie tegenhouden.

Meer weten over HBM implementatie? Klik hier voor meer achtergrond informatie. Je kunt me ook bellen of mailen:

Gerard Keg

Scroll to Top