It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change”   Charles Darwin.

“Een conservatief persoon die nadenkt is een tegenstrijdigheid,” las ik laatst. Als bedrijfscoach resoneerde deze zin sterk met me. Vernieuwing, verandering en aanpassing zijn geen natuurlijke aandriften. Voor veel mensen voelen ze ongemakkelijk.

Dit geldt ook voor het bedrijfsleven. Het valt me op hoeveel ondernemers hun eigen overtuigingen verheffen tot waarheid en daarop koersen, terwijl de wereld langs hen heen raast. Ze baseren hun beslissingen op dogma’s die ze zelf hebben gecreëerd, wat niet zelden leidt tot verkeerde beslissingen.

Dogma’s en de waarheid

Een dogma is een overtuiging die door een meerderheid van stemmen tot waarheid is verheven en als onomstotelijk wordt aanvaard. Religies zitten er vol mee, maar ik zie ze ook geregeld in bedrijven opduiken.

Dogma’s worden geboren uit gehechtheid aan wat vertrouwd is, maar ook uit angst. Dat is de reden dat dogma’s zelf angst kunnen zaaien. “Veel organisaties worden geleid door angst, maar geen enkel bedrijf is ooit duurzaam gegroeid door angst,” aldus Ed Baas, schrijver van het boek ‘Human Being Management’.

Leidinggevenden zijn zich er soms niet van bewust dat hun gevoerde beleid leidt tot angst. Ze blijven het liefst in hun comfort zone, waardoor goede oplossingen het onderspit delven ten faveure van de status quo. Het is een enorme uitdaging om uit je comfort zone te stappen, maar het is de enige manier om jezelf en je onbewuste kwaliteiten ten volle te ervaren en je keuzes daarop te baseren.

Human Being Management

Hoe kan je die automatische patronen en overtuigingen (dogma’s) die je beslissingen beïnvloeden bij jezelf herkennen? In mijn praktijk maak ik gebruik van de methodiek en filosofie van Human Being Management.

Als verdieping van Human Resource Management (HRM) heeft Human Being Management (HBM) een holistische benadering. Het ziet de mens als één geheel met zijn zichtbare gedrag, onbewuste drijfveren én gigantische onbewuste potentieel. HBM stimuleert mensen in organisaties om via zelfreflectie hun bewustzijn en beslisruimte te vergroten, waardoor mensen gelukkiger en organisaties succesvoller worden.

Waar HRM focust op cultuur en structuur van het bedrijf, richt HBM zich óók op de natuur van de mens. HBM helpt je je onbewuste drijfveren te onderkennen en jezelf af te vragen of deze je helpen of juist belemmeren. Het doel is om jou je potentieel te laten ervaren en gebruiken, zodat je in je kracht komt te staan en betere keuzes kunt maken. Het gaat erom waarom je doet wat je doet. Zelfreflectie, ofwel het nadenken over je onbewuste aansturing, is daarbij   noodzakelijk. Je neemt je eigen dogma’s en comfort zones kritisch onder de loep.

Stap uit het konijnenhol

Ik vergelijk dogma’s en comfort zones met het wonen in een konijnenhol. Het is er veilig en geriefelijk, maar ook donker, je ziet niets en de gangen leiden nergens heen.

Mijn taak als coach is je naar de uitgang van het konijnenhol te leiden, zodat je het leven  weer ziet in het volle daglicht. Dat is niet zonder risico’s want het maakt je zichtbaar en dus kwetsbaar. Maar als we gedegen en voorzichtig te werk gaan is de uiteindelijke beloning immens.

Human Being Management levert veel zelfkennis op, ontwikkelt je onbewuste kwaliteiten en leert je nieuwe vaardigheden. Langzaam maar zeker neem je weer controle over je leven, zonder dat het verleden of angst grip op je hebben.

Nieuwsgierig naar wat Human Being Management voor je kan doen? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Gerard Keg

Scroll to Top