Verschillende theorieën vertellen hoe teams samengesteld moeten worden om de teamprestatie te verhogen. Veiligheid binnen de groep is er één van. Maar wat werkelijk de doorslag geeft om een team effectief te maken is om alle individuele kwaliteiten en verantwoordelijkheden te verbinden aan de teamdoelstelling. Hier gaat een fascinerend en energie-gevend proces aan vooraf: de Circle of Change!

Circle of Change

Goed werkende teams hebben een paar dingen gemeen en dat is dat ieder lid weet over welke natuurlijke kwaliteiten iedereen beschikt en deze in zet voor het teamresultaat.  Dat is niet altijd vanzelfsprekend.  Er kunnen onbewuste blokkades zijn die je weerhouden om je kwaliteiten te zien en te gebruiken. Als mensen zich bewust worden van deze blokkades, dan kan men andere keuzes maken en dit gaat het teamresultaat bevorderen.

Om iedereen bewust te maken van zijn Natuurlijke Krachten, zijn Natuurlijk Groei Potentieel maar ook van zijn Blokkades, maken we gebruik van een bewustwordingsproces, de Circle of Change.

De Circle of Change faciliteert de ontwikkelingsstappen die een team maakt tot een Power Team. Het geeft je de mogelijkheid om alle individuele kwaliteiten en verantwoordelijkheden te verbinden aan de teamdoelstelling.

De vier stadia (zelfreflectie, bewustwording, beslisruimte en verantwoordelijkheid) worden systematisch doorlopen door de individuen en het team onder leiding van een geaccrediteerd coach.

 

Welke (onbewuste) kwaliteiten heb ik?

Maar… hoe meten we welke kwaliteiten iedereen heeft? En welke onbewuste kwaliteiten?

Een korte online meting van ongeveer 12 minuten geeft de antwoorden: De ACT® meting (Analytical Competence Tool). Het is een unieke methode dat gebaseerd is op beelden waarop het onbewuste spontaan reageert. De beelden trekken je aan of stoten je af en daar kan je conclusies aan verbinden.

Niet alleen geeft De ACT® meting informatie over je kwaliteiten maar geeft je ook een beeld van alle onbewuste invloeden op jouw gedrag waaronder verdrongen aspecten in ons die soms de kop opsteken op momenten dat je het niet verwacht en niet kunt gebruiken.

Een ACT® TEAM analyse verzamelt alle individuele ACT® metingen van teamleden en zorgt dat helder naar voren komt welke kwaliteiten in de groep aanwezig zijn (natuurlijk of aangeleerd), welke potentie er in de groep zit en welke aspecten invloed hebben op ieders gedrag. Als we ons bewust zijn van onze krachten en blokkades kunnen afgewogen beslissingen nemen en daar verantwoordelijkheid voor nemen. De ACT® TEAM analyse geeft ook informatie over:

  • Wat de Loonsom Benutting is – Je kunt zien in welke mate de teamleden hun natuurlijke kracht inzetten wat veel meer rendement oplevert.
  • Een ‘leer en leen’ overzicht– Hier worden alle competenties van teamleden weergegeven en wordt zichtbaar wie competenties kan ‘lenen’ van iemand, wie van wie kan leren en welke hiaten er nog in het team zitten.

 

Meer informatie over ACT® en het maken van een effectief team vind je door hier te klikken.

Of neem contact met me op. Ik werk samen met meer dan 300 ACT® gecertificeerde coaches in Nederland om jouw team naar meer effectiviteit en geluk te brengen.

Gerard Keg

Scroll to Top