Wat doen we met de informatie dat het aantal MKB ondernemingen enorm groeit maar dit in schril contrast staat met de steeds kleiner wordende groep bedrijven die daadwerkelijk groeit? Het antwoord is een initiatief het Nederlands Comité Financiering en Ondernemerschap waar Koningin Maxima lid van is. NLGroeit is een meerjaren programma om MKB ondernemers te ontwikkelen om zodoende hun bedrijf te laten groeien. Koningin Maxima memoreerde in haar speech tijdens de officiële lancering dat als alle MKB bedrijven een doel stellen van slechts 1% groei, dit een toename  van de werkgelegenheid betekent tussen de 70.000 en 100.000 mensen. Er is een ‘white paper’ te downloaden, opgesteld door Justin Jansen, professor Corporate Entrepreneurship RSM/ Erasmus universiteit Rotterdam en Occo Roelofsen (lid Nederlands Comité Financiering en Ondernemerschap en partner McKinsey). Dit geeft een aardig beeld van groeiondernemerschap in Nederland.

MKB: 58% van de omzet in het bedrijfsleven

Het MKB is belangrijk, zo niet de belangrijkste bedrijven groep van Nederland. ze zijn immers verantwoordelijk voor 58% van de totale omzet en dragen voor 70% bij aan de werkgelegenheid. Een aantal redenen zijn te noemen die bijdragen aan de haperende groei van het MKB:
  • Minder ambitie dan de ons omringende landen
  • Conjunctuurgevoeligheid
  • Veranderingen in de markt die niet worden gevolgd
  • Moeilijk toegang tot extra kapitaal
  • Vaardigheid om te groeien – management ervaring en alertheid op veranderingen
  • Regelingen en verplichtingen zijn onvoordelig

Groeiambitie en groeivermogen verhogen

Het groeivermogen dient daarom verhoogd te worden door ondernemers bewust te maken van groeikansen (inspireren) en hen te activeren om gebruik te maken van coaching en opleiding middels een bedrijfscoach of mentor. Dit is de rol die NLGroeit wil spelen om het MKB weer collectief te laten groeien en gebruik te maken van het enorme ongebruikte potentieel van deze bedrijven. Blijf niet achter. Maak een vrijblijvende afspraak met Kegcoach door hier te klikken. MKB RapportDe white paper ‘De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf’ is te downloaden door op de titelpagina hiernaast te klikken.