Een dienende leider stelt het algemeen belang boven het eigen belang. Hij hecht veel waarde aan een goed team en is daarom consciëntieus op zoek naar de beste mensen. Goede teamleden zijn mensen die gepassioneerd zijn, oorspronkelijke ideeën hebben, kritisch zijn en betrokken. Samen met deze mensen wil hij de strategie ontwikkelen.

Eerst kijken naar wie, en daarna pas naar wat
De dienende leider zoekt eerst naar wie er aan boord komt, waarna ze gezamenlijk beslissen wat te gaan doen. Het positieve effect is dat hiermee de teamleden aan de wieg staan van de strategie, betrokken raken bij de doelstellingen en medeverantwoordelijk zijn voor de groei van het bedrijf. Veel bedrijven doen juist het omgekeerde: eerst de strategie bepalen, daarna de mensen uitzoeken die het gaan uitvoeren. Omdat de leider zich bescheiden en dienend opstelt, geeft hij de kans aan anderen om te groeien en verantwoordelijkheid te nemen.  Dit houdt niet in dat deze leiders de verantwoordelijkheid uit handen geven en geen harde beslissingen nemen. Integendeel: zij kunnen rigoureus te werk gaan als het algemeen belang dit vraagt, maar doen dit met mededogen.

Bescheidenheid is een belangrijke eigenschap van de leider. Jim Collins (From Good to Great – 2001, ISBN 0-06-662099-6) illustreert dit met de ‘spiegel-ruit’ analogie. Een dienend leider kijkt bij falen in de spiegel om van zijn fouten te leren en neemt verantwoordelijkheid voor dit falen. Bij succes kijkt hij door de ruit naar buiten en vindt datgene buiten zichzelf wat het succes heeft gebracht (vindt hij dit niet, dan wijst hij dit toe aan geluk).

In de volgende blog belicht ik de waarde van de informele leiders.

Scroll to Top