Tel: +31 (0)20 35 83 694
Tel: +31 (0)20 35 83 694

Teamontwikkeling

Maak van je team het best functionerende team!

De belangrijke vraag is hoe krijg je een team zo snel mogelijk naar een optimaal functionerend power team? Daarbij geeft de filosofie van Human Being Management goede handvatten en een road map naar teamontwikkeling.

In de Pyramide hiernaast wordt een teamontwikkeling geschetst. Wat HBM toevoegt aan de vorming van het team is de Natuur als aansturende energie van ons gedrag. Waar HR zich richt op de  cultuur en structuur is het voor HBM ook essentieel om te weten welke natuurlijke krachten in medewerkers huist en dus ter beschikking staan aan teams en de organisatie.

Het te hanteren proces heet ‘Circle of Change’ om het team de stappen te laten maken van zelfreflectie, bewustwording, beslisruimte en verantwoordelijkheid. Dit jaagt de team cohesie aan, uitmondend in dat ieder teamlid zonder angst en bewust van zijn krachten de verantwoordelijkheid aangaat voor zijn beslissingen en gedrag.

 Vrij van Angst en volledige acceptatie

Dit resulteert in een volledige acceptatie door de andere leden en het benutten van specifieke kwaliteiten van leden van het team. Immers, de bewuste en onbewuste krachten van elk lid zijn bekend en daarmee kun je grote slagen maken. Je gaat elkaars competenties zien, waarderen en deze competenties van de ander ‘lenen’.

The Circle of Change bij Team Ontwikkeling

Het proces bestaat uit drie stappen en je doorloopt daarin alle stadia van de Circle of Change. Lees ook het BLOG over Een Team dat echt werkt!

  1. De ACT team rapportage. Dit is de nul-meting waarin teamleden meer inzicht krijgen in elkaars kwaliteiten en elkaars manier van denken en handelen. Tegelijkertijd meet ACT® de drijfveren van het individu: wordt iemand gedreven door zijn of haar eigen beleving of juist door prikkels uit de omgeving? Slagkracht ontstaat door de juiste competenties in het team te verankeren en aan te wakkeren. Teamleden leren wat ze van elkaar kunnen lenen of leren. De individuele ACT metingen worden individueel besproken.
  2. Team coaching. In tegenstelling tot andere metingen combineert de ACT®-meting tekst met beeld, waardoor we direct onderscheid maken tussen natuurlijke en aangeleerde competenties. We maken deze competenties zichtbaar wat resulteert een volledige acceptatie door de andere leden en een motivatie om specifieke kwaliteiten van leden van het team te benutten. Je gaat elkaars competenties zien, waarderen en deze competenties van de ander ‘lenen’.
  3. Team ontwikkeling. In deze fase gaan we de team leden coachen en bespreken we hoe we de natuurlijke krachten verder kunnen ontwikkelen. Op deze wijze leggen we de focus op hun krachten en vermijden de valkuil van het aanleren van competenties waar ze geen affiniteit of aanleg voor hebben.

Leiderschapsontwikkeling

Wij zorgen ook dat jij als teamleider inzicht krijgt wat voor type leider je bent. Je gaat leidinggeven aan een zelf-motiverend team en dat vraagt speciale vaardigheden. We coachen jou naar een leiderschap die voorwaarden schept, medewerkers faciliteert en mensen in hun kracht weet te zetten. Jij laat het team het werk doen en wij leren je om los te laten, te kijken, te luisteren en eventueel bij te sturen. Dit doen we één op één en in werkelijke situaties. Je zult merken hoe veel efficiënter jij met het team en vooral je tijd omgaat.

Terug naar de blog

"Gerard gelooft in zijn eigen kunnen. Hij gaf me de garantie dat er binnen afzienbare tijd duidelijk aantoonbare verbeteringen te zien zijn.
Stap voor stap ben ik onder Gerards begeleiding bezig. Ik zie dat ik meer omzet maak en dat mijn onderneming op een betere en gestructureerde manier draait. Gerard heeft gelijk!"

Marcel van Schagen
Financieel Planner
&van Schagen

Gerard kan enorm goed analyseren stelt de juiste vragen en laat jou nadenken over je bedrijf en wat je er mee wilt.
"Zo werkt dat nu eenmaal bij ons", "Zo eenvoudig is dat niet" kent u dat? De onmacht der gewoonte om dingen vanzelfsprekend te achten en die dat helemaal niet zijn! Gerard kan enorm goed analyseren stelt de juiste vragen en laat jou nadenken over je bedrijf en wat je er mee wilt. Waarom zijn we anders dan anderen? waar maken we het verschil? hoe verkopen we dat? We zijn nu veel beter in staat om ons bedrijf te verkopen. Het rendement van onze verkoop is gestegen. Veel procedures en werkzaamheden zijn omschreven en dat zorgt voor structuur, betere sfeer, saamhorigheid en duidelijkheid over wie we zijn. We hebben nu al meer plezier en meer nieuwe klanten. Dat is onomstotelijk de verdienste van Gerard waarvoor ik hem niet genoeg kan danken.

Ybo Duursma
Directeur
Iris Koeriers International - Hilversum

Kegcoach

De volgende stap

In een vrijblijvende eerste sessie doen we een grondige en kosteloze strategiesessie om te bepalen hoe je bedrijf er nu voor staat. Na dit gesprek kijken we wat de beste manier is om jouw ambities waar te maken. Besluit je dat ik jou verder kan helpen? Dan geef ik je de garantie dat je je resultaat behaalt.

Ik geef garanties voor meer omzet, winst en meer vrije tijd. Je gaat resultaat boeken!

groei-e1449073108124